זכר ונקבה בראם

זכר ונקבה בראם

באופן כללי, נושאים אלו מופיעים תחת הכותרת "מעמד האשה ביהדות" וכדומה, וזה מתוך דעה קדומה ברורה וצלולה שמעמדו של הגבר אינו זקוק לשום לימוד. מובן מאליו שעמדה זו היא מוטעית לחלוטין.

מכיוון ש"אדם" הגדרתו זכר ונקבה יחד, בלתי אפשרי לעמוד על מקומה הייחודי של האשה בלי שעומדים על מקומו הייחודי של האיש. לכן, בספר הנוכחי השתדלנו בס"ד ללבן את מעמדם של הגבר ושל האשה גם יחד, וכן את צורת השלמתם ההדדית שלפיה נקבע שכל אדם שאין לו אשה אינו אדם

להזמנה