תורת הגר"א ומשנת החסידות

תורת הגר"א ומשנת החסידות

תורת הגר"א ומשנת החסידות

ליבון עיוני תורני של המחלוקת בין שיטת הגר"א לשיטת החסידות ומתבאר בו מושגי יסוד במחשבת האמונה.

להזמנה

סקירה על הספר "תורת הגר"א ומשנת החסידות" מאת הרב אהרן פרלוב, סופר 'המוסף הקדוש' של עיתון 'המודיע'.

יותר ממאתיים שנה חלפו מאז פרצה במלוא עוזה ההתנגדות לחסידות שגררה בעקבותיה מחלוקת עזה. השנים עברו וכמו בכל מחלוקת לשם שמים התקיים בה "ואת והב בסופה", והמחלוקת שככה כשם שקמה. על מה קמה המחלוקת? מדוע הציב עצמו הגר"א בראש המלחמה? אלו נקודות עמדו במוקד חילוקי הדעות? נושא זה הוא מהמעורפלים והטעונים ביותר בהיסטוריה היהודית. נסיונות רבים נעשו בכדי לעמוד על אמיתת הבירור אך הדבר נותר עדיין כספר החתום. 

בעת הזו יצא לאור ספר אשר הוא למעשה יצירת מופת כבירת כמות ואיכות, ושמו יקבנו "תורת הגר"א ומשנת החסידות" (הוצאת מוסד הרב קוק), אשר כשמו כן הוא "ליבון עיוני-תורתי של מחלוקת בין שיטת הגר"א לשיטת החסידות ומתבארים בו מושגי יסוד במחשבת האמונה". זכה המחבר הרב צבי אינפלד שליט"א להוציא מתחת ידו יצירת המכילה עומק בלתי רגיל יחד עם בהירות לשון וחדות המחשבה, ובה הוא מוכיח מתוך כתבי העבר על מה נסובה המחלוקת.

ואם ישאל השואל מדוע עלינו להתעסק בנושא זה? מדוע עלינו לדון בענינים שהם מכבשונו של עולם? עיון בספר המקפיד להיצמד ליסוד "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", יפשוט שאלה זו בהחלטיות. אין מדובר במחלוקת שאבד עליה הכלח, מחלוקת על שליטה ח"ו, או מריבה לשם מריבה אלא מחלוקת לשם שמים על פירושם של עיקרי היהדות, והדרך הראויה ביותר לעבודת ה'. נכון, למחלוקת האידאולוגית דאז נלוו ספיחים של רדיפות וחרמות שנבעו מאי הבנה נכונה של הדרך החדשה-ישנה, אבל ספיחים אלו נעלמו מעצם ברגע שגדולי המתנגדים הבינו כי התנועה החדשה באה להרבות כבוד שמים. כל שנותר הוא המחלוקת כדרכה של תורה במחשבת היהדות.

המחבר הפליא לעשות בהובילו את המעיין צעד אחר צעד במעלה סולם ההשקפה של חובת היהודי בעולמו, החל מהמושגים היסודיים ביותר של בריאת העולם, השתלשלות הדורות הראשונים של האבות והשבטים, גלות וגאולה, היחס לתורת האר"י, בעלי תשובה, יהודה ויוסף, וכלה במונחי תורת הנסתר כמו "אבא ואמא", "שבירת הכלים", "צמצום", אשר עליהם ניטשה המחלוקת. תוך כדי הקריאה נפרס לפני הקורא עולם מופלא ומענג של המושגים הבסיסיים ביותר במחשבת ישראל. 

המחבר מגבה ומבסס את כל הנחותיו ופרשנויותיו על יסודות איתנים ודיוקים אמיתיים בכתבי הבעש"ט הגר"א ותלמידיהם, ומעניק מימד חדש למשפטים ומונחים שמעולם לא הובנו. אין ספק שלפני הכל מדובר ביצירה מרתקת שתעורר הדים רבים בהיכלי התורה והחסידות.

                                                                                         
אהרן פרלוב