ספרים

זכר ונקבה בראם

באופן כללי, נושאים אלו מופיעים תחת הכותרת "מעמד האשה ביהדות" וכדומה, וזה מתוך דעה קדומה ברורה וצלולה שמעמדו של הגבר אינו זקוק לשום לימוד. מובן מאליו שעמדה זו היא מוטעית לחלוטין. מכיוון ש"אדם" הגדרתו זכר ונקבה יחד, בלתי אפשרי לעמוד על מקומה הייחודי של האשה בלי שעומדים על מקומו הייחודי…

לדרך טעמי המצוות

"ספר לדרך טעמי המצוות", ולא – "ספר טעמי המצוות". והיינו שמגמת החיבור הנוכחי היא לנסות לברר בס"ד את הדרכים השונות בהבנת טעמי המצוות. והנה מקובל להעמיד את גישת הרמב"ם – ובית מדרשו לעומת גישת המהר"ל – ובית מדרשו, ולקבוע שהראשונה יסודה בפילוסופיה השכלתנית ואילו האחרונה – בתורת הנסתר. נכון שהגות…

בעקבות המועדים והזמנים

בחיבור הנוכחי, השתדלנו בס"ד להעמיד שלמרות שלכל חג ומועד תוכן ועומק משלו, לכל אחד מהימים הללו צד משותף כך שכולם יחד יוצרים קו המנווט את מעגל הזמן לתכליתו המבוקשת כפי שזאת נקבעה בראשית מחשבת הבריאה.  או כלשונו של הכתוב (קהלת א, ז): "כָּל הַנְּחָלִים הֹלְכִים אֶל הַיָּם וְהַיָּם אֵינֶנּוּ מָלֵא…